Bana ya Kongo !

Epayi nyonso bozali, botelena lokola muntu moko ; denge toyembaka na Hymne national ya biso ! Mboka na biso ezonka na maboko ya biso moko !